c.h. design
c.h. design

KEYPARTNER

Til Keypartner udarbejdede jeg en 3-fløjet M65 folder, der indholder tilbud på montering at låsesystemer og information om hvem Keypartner er og hvad de kan. Jeg stod for design, rentegning og for at sende den til tryk.

Jeg havde direkte kontakt til kunden og sammen udarbejdede vi folderen.

Design/Opsætning/rentegning ll Keypartnerll Illustrator/Photoshop/Indesign